Verified Leaderboard

# Name Points
1 Pravesh Kumar 205433
2 Vengatesan 128559
3 ViAl 93345
4 naresh kumar 58643
5 Tabrez Alam 53144
6 ashu raheja 47049
7 Teja 45020
8 Srinivasa Sastry Vajjhala 32190
9 Mahendra meena 31873
10 Surendiraa 28642
11 Kartheek 26770
12 kartike Shukla 25194
13 Ashutosh Kothari 24954
14 Arjun Patidar 24077
15 RANJAN KUMAR MUDULI 21931
16 Mahesh Kumar Jhajariya Nagar Mal 21745
17 Sunil Kumar 21655
18 Ajinkya Sathkar 21275
19 Dhiraj pradhan 19048
20 shivam gupta 18364
BUY NOW